MPA Strandbergs tilldelas ISO & OHSAS certifieringar

MPA Strandbergs Måleriproduktion AB har tilldelats ISO 9001 samt OHSAS 18001 efter införandet av ledningssystem. ISO 9001 är en kvalitetscertifiering och definierar de krav som ledningssystemet för kvalitet skall uppfylla. OHSAS 18001 är en arbetsmiljöcertifiering där krav istället ställs på ledningssystemet för arbetsmiljö.

Certifikat-2016
Klicka för att visa PDF
Beslut-2016
Klicka för att visa PDF

MPA har sedan år 2002 innehavt certifieringen ISO 14001. ISO 14001 är en internationell standard som ett företag kan följa för att skapa ett miljöledningssystem. Ett sådant system omfattar organisering, uppföljning, utvärdering och redovisning av organisationens miljöarbete.

AAA-14001
Certifieringarna har utfärdats av det SWEDAC ackrediterade företaget A3CERT.

Klicka här för att läsa mer om vårt kvalité- och miljöarbete.