MPA Alviks Måleri

Den 1/7-2014 förvärvade Alviks Måleri i Uppsala AB 50 procent av aktierna i MPA Måleriproduktion i Västmanland AB. Vi har efter denna affär bytt namn till MPA Alviks Måleri AB. Vi ser fram emot ett gemensamt samarbete med en vision om att bli det självklara valet i Mälardalen både för beställare och medarbetare.

slide-alvik