Feriearbete hos MPA 2019

 • Feriearbete hos MPA får utföras av ungdomar fr.o.m. det året man fyller 16 år. Ungdomar som har föräldrar som är fast anställda i företaget prioriteras.
 • Arbete kan erbjudas under perioden Vecka 24 t.o.m. V34. MPA försöker möta individuella önskemål om arbetsperiod om det är möjligt.
 • Arbetstider är kl. 7.00 – 16.00, frukost och lunch anpassas till arbetsplatsen.
 • Feriearbetet är indelat i 2-3 veckors perioder (med reservation för antalet sökande), med den första veckan som en provvecka, fungerar inte denna vecka tillfredställande, förlängs inte feriearbetet.
 • Lön utbetalas vi ordinarie löneperiod/utbetalningsdag är den 25 i månaden, enl. kollektivavtal.
 • Varje säsong skall ett möte hållas, där samtliga feriearbetare skall medverka, för genomgång av regler och rutiner samt övrig information. Detta möte är obligatoriskt.
 • Handledare under perioden är arbetsledare, samordnare eller platschef.
 • Platscheferna skall göra en ATT GÖRA LISTA för säsongen.
 • Feriearbete består av:
  • Paketering, emballering och enklare montage
  • Maskering och avmaskering
  • Enklare fastighetsunderhåll (inne och ute)
  • Vattna och rensa ogräs ute.
  • Städning (inne och ute)
  • rengöring av fordon och maskiner.
 • Skåp och omklädningsrum utses av arbetsledare, samordnare eller platschef.
 • Skyddsskor finns på respektive arbetsplats, övriga arbetskläder finns, t-shirt fr.o.m. stl. M, byxor fr.o.m. stl. 46. Byxor och skor skall återlämnas. Shorts får ej användas som arbetsplagg.
 • Enklare skyddsutrustning finns på respektive arbetsplats t.ex. handskar, hörselskydd, ögonskydd och filtermask.
 • Lyftredskap (traverser, domkrafter, pelarkranar och hissar) , truckar och övriga åkfordon får ej framföras av feriearbetare.
 • Användning av företagets datorer är absolut förbjudet för annat än arbetsuppgifter som har med arbetet att göra.
 • Sjukanmälan görs till respektive platschef.
 • Samtliga feriearbetare skall ta del av företagets personalpärm, policys i företaget skall följas.
 • Om ansökan gjorts om skattejämkning, skall denna lämnas in första arbetsdagen till platschef, som ansvarar att jämkningen kommer till kontoret.
 • Anställningsbevis skall upprättas och delas ut vid informationsmötet och lämnas in till respektive platschef senast en vecka efter mötet.
 • Att sända in ansökan om feriearbete är också ett kvitto på att man läst och förstått ovanstående regler för feriearbete hos MPA Måleriproduktion AB med dotterbolag

Ansökan om feriearbete hos MPA
Närmast anhörig:Önskade arbetsveckor: