Quality & Environment

MPA Måleriproduktion Coating AB verkstaden MPA Sjöhagen är certifierad mot miljöledningsstandarden ISO 14001 sedan 2002. Verkstaden MPA Tillberga är certifierad mot samma standard sedan augusti 2006. Sedan 2016 har MPA Måleriproduktion Coating AB även certifierat sitt ledningssystem för kvalitet ISO 9001:2015 och ledningssystem för arbetsmiljö OHSAS 18001:2007.

Hela MPA Måleriproduktion Coating inklusive pulvermålningsanläggningen MPA 358 arbetar sedan 1998 i ett datoriserat kvalitetsledningssystem. Kvalitetssystemet är godkänt av Auktorisationsnämnden för rostskyddsmålning.

MPA Alviks Måleri AB är sedan augusti 2006 certifierade i kvalitet, miljö, arbetsmiljö, utbildning samt systematiskt brandskyddsarbete mot FR 2000.

AAA-14001
auktorisation-i-rostskyddsmalning

Miljöpolicy

MPAs verksamhet är industrimålning, slutmontering och emballering av kunders produkter.

MPAs mål är att bidra till en hållbar utveckling för att inte äventyra kommande generationers livskvalité. Ledorden för denna utveckling är helhetssyn och kretsloppstänkande.

Vi ska ständigt arbeta med att förbättra vår miljöprestanda för att minska MPAs inverkan på ekologins tillstånd, samt människans hälsa.

Vi ska uppfylla våra miljömål samt följa för oss gällande lagar och krav.

Vi skall utbilda och motivera vår personal till att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.

Certifikat