archive - 2018 juni

GDPR Policy

Syftet med denna policy är att säkerställa att MPA hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar …
Läs Mer